Městské muzeum Valašské Klobouky
Městské muzeum Městské muzeum Valašské Klobouky

Odborná činnost

Zobrazeno 1-30 ze 41
V 52

Čtěte: Valašsko 52

Datum: 24. 5. 2024

Kloboucká vinárna a kavárna Bohumíra Hebleina z r. 1941 je výjimečnou realizací emocionálního funkcionalismu. Realizací projektu architekta Ludvíka Hilgerta, prací neznámou a takřka zapomenutou. Drobným architektonickým skvostem jižního Valašska. Viz studii P. Odehnala: Valašsko 52, 2024/1, s.31-35.

Dubo

Čtěte: Klobucký zpravodaj, květen 2024

Datum: 24. 5. 2024

Letní restaurace, to byl v Kloboukách počátku 20. let 20. století hit. Turisté, skauti, možnost rekreace pro místní obyvatelstvo. Na jedné straně nový fenomén volnočasových aktivit, na straně druhé byznys. Čtěte květnový Klobucký zpravodaj, článek P. Odehnala o letní restauraci K. Fojtíka v Dubovec.

Resort

Čtěte: Klobucký zpravodaj, duben 2024

Datum: 23. 5. 2024

Hebleinův Wellness Resort. Tak bychom asi dnes označili to, co vybudoval Bohumír Heblein ve 20. a počátkem 30. let 20. století na Jeleňovské. On sám říkal jen "Hebleinov", případně "moravský Semmering". Přečtěte si víc v článku Petra Odehnala v dubnovém Klobuckém zpravodaji (s. 12-13).

boros

Čtěte: Klobucký zpravodaj, únor 2024

Datum: 22. 5. 2024

Hospoda Pod Borošínem – Hostinec – Pivnice a vinárna, čteme na fasádě čp. 575 na fotografii z doby krátce po jeho přestavbě do této podoby. Je to druhý nejstarší fungující hostinec v Kloboukách. Po Besedě. Již téměř 120 let trvající příběh. Petr Odehnal: Klobucký zpravodaj, únor 2024, s. 12-13.

Za M 27

Čtěte: Židé a Morava XXVII

Datum: 11. 1. 2024

Židé a Morava XXVII je kniha statí z 27. ročníku odborné konference, která se konala v Kroměříži 9. 11. 2022. Mezi 14 příspěvky naleznete i studii dr. Petra Odehnala "Šest poznámek k vývoji židovské komunity na Valašskokloboucku" (s. 137-154). Sborník vydalo Muzeum Kroměřížska v závěru roku 2023.

mobili

Lipina a první světová válka (očima kronikáře Františka Lintnera)

Datum: 16. 11. 2023

V sekci Muzeum - Muzejní sbírky a fondy - Knihovna přibyl článek, připravený Petrem Odehnalem a Sandrou Novotnou Kollerovou, otištěný jako zvláštní příloha Valašskoklobouckého zpravodaje, čísla březen 2009.

MP

11. 10. a 18. 10.: Valaština a Malučký princ

Datum: 11. 10. 2023

Povídání o dialektu, valaštině, literatuře v dialektu a autorské čtení z knihy Malučký princ pro studenty čtvrtého ročníku Gymnázia Valašské Klobouky se uskutečnila 11. a 18. října 2023.

Val

Vědecká konference "Valašsko - historie a kultura III. Duchovní život"

Datum: 8. 10. 2023

Ve dnech 4.-6. 10. 2023 se v Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm konala již 3. konference věnovaná historii a kultuře Valašska. Dr. P.Odehnal se zúčastnil s příspěvkem zaměřeným na roli inteligence ve formování společenského života okresního města na východní Moravě ve 2./2 19. století.

berni

Čtěte: Acta musealia

Datum: 27. 6. 2023

Nové číslo časopisu "Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea regionu Valašsko, Vsetín" přináší mimo jiné obsáhlou studii Petra Odehnala o berním úřadu ve Valašských Kloboukách v letech 1850-1918 (s. 98-137). Jedním z dlouholetých berních správců byl i Bohumír Heblein.

zvuk22

Čtěte: ZVUK

Datum: 2. 1. 2023

Aktuální dvojčíslo podzim-zima ZVUKu Zlínského kraje, časopisu pro kulturu a společenské dění, přináší mimo jiné reflexi Svatavy Navrátilové knížky Malučký princ (s. 114-115).

val49

Čtěte: Valašsko

Datum: 2. 1. 2023

49. číslo časopisu Valašsko přináší mimo jiné anotaci publikace "Židovská komunita na Valašskokloboucku" (s. 51-52).

svetl

Přednáška o Světlaně pro studenty valašskoklobouckého gymnázia

Datum: 18. 11. 2022

Ve středu 16. 11. 2022 pronesl dr. Petr Odehnal v sále místního kina přednášku o Světlaně a třetím odboji určenou studentům 1. a 2. ročníku Gymnázia Valašské Klobouky, a to v rámci projektu Příběhy bezpráví.

z a m

9. 11. konference Židé a Morava (Kroměříž)

Datum: 10. 11. 2022

Dne 9. 11. 2022 se dr. Petr Odehnal zúčastnil konference Židé a Morava, kde přednesl příspěvek "Vývoj židovské komunity na Valašskokloboucku". Po monografické publikaci, výstavě, přednáškách pro místní veřejnost atd. to byl další důležitý výstup odborného zájmu o toto dosud zcela opomíjené téma.

brtmnn

25. 8. Komentovaná prohlídka: dům Josefa Bratmanna

Datum: 21. 8. 2022

Ve čtvrtek 25. 8. se bude konat komentovaná prohlídka vůbec první secesní stavby na území České republika - domu Josefa Bratmanna. Průvodcem historií této významné pamětihodnosti bude dr. Petr Odehnal.

hrbitov1

Už jste se prošli klobouckým hřbitovem po významných hrobech?

Datum: 20. 8. 2022

Od července 2022 si můžete projít valašskokloboucký hřbitov podle informační tabule s popisem a vyznačením významných hrobů: klobouckých osobností - umělců či starostů -, ale také hrobů válečných.

cmkaple

18. 8. Komentovaná prohlídka: cyrilometodějská kaple

Datum: 13. 8. 2022

Ve čtvrtek 18. 8. se bude konat komentovaná prohlídka potečské kaple svatých Cyrila a Metoděje. Průvodcem historií této významné pamětihodnosti bude dr. Petr Odehnal.

Pivec

19. 8. Komentovaná prohlídka: kloboucké dřevěnice

Datum: 13. 8. 2022

V pátek 19. 8. se koná komentovaná prohlídka dvou klobouckých dřevěnic, a to čísel popisných 7 (Pivečkova) a 11 (Kosenka), program bude zpestřen řemeslnou ukázkou - papučářskou dílnou rodiny Kolínkovy. Průvodcem historií bude dr. Petr Odehnal.

brtmnn

11. 8. Komentovaná prohlídka: dům Josefa Bratmanna

Datum: 8. 8. 2022

Ve čtvrtek 11. 8. se bude konat komentovaná prohlídka vůbec první secesní stavby na území České republika - domu Josefa Bratmanna. Průvodcem historií této významné pamětihodnosti bude dr. Petr Odehnal.

kosen

12. 8. Komentovaná prohlídka: kloboucké dřevěnice

Datum: 8. 8. 2022

V pátek 12. 8. se koná komentovaná prohlídka dvou klobouckých dřevěnic, a to čísel popisných 7 (Pivečkova) a 11 (Kosenka), program bude zpestřen řemeslnou ukázkou provedenou Martinem Filou. Průvodcem historií bude dr. Petr Odehnal.

cm kaple

21. 7. Komentovaná prohlídka: cyrilometodějská kaple

Datum: 25. 7. 2022

Ve čtvrtek 21. 7. se konala komentovaná prohlídka potečské kaple svatých Cyrila a Metoděje. Průvodcem historií této významné pamětihodnosti byl dr. Petr Odehnal.

cp 7

22. 7. Komentovaná prohlídka: kloboucké dřevěnice

Datum: 25. 7. 2022

V pátek 22. 7. se konala komentovaná prohlídka dvou klobouckých dřevěnic, a to čísel popisných 7 (Pivečkova) a 11 (Kosenka), program byl zpestřen řemeslnou ukázkou - řezbářem Martinem Cigánkem. Průvodcem historií byl dr. Petr Odehnal.

zide

Povídání o židovské komunitě na Valašskokloboucku

Datum: 25. 7. 2022

V roce 2022 se již podruhé slaví Světový den prarodičů a starých lidí, který připadl na 25. červenec. Petr Odehnal přednesl při této příležitosti v klobouckém domě s pečovatelskou službou v pondělí 25. 7. přednášku o židovské komunitě na Valašskokloboucku.

kufr

Přednáška o Josefu Valčíkovi

Datum: 8. 6. 2022

Dvouhodinová přednáška dr. Petra Odehnala o Josefu Valčíkovi, smolinském rodákovi, pro žáky 9. ročníku Základní školy Nedašov se uskutečnila v pondělí 13. 6. 2022.

Tomsa

Přednáška o lékaři Antonínu Tomsovi

Datum: 25. 5. 2022

Program výroční schůze Místní skupiny Českého červeného kříže Valašské Klobouky, konané 24. 5. 2022, obohatila přednáška dr. Petra Odehnala "Antonín Tomsa - první kloboucký MUDr.".

Koller

Čtěte: Valašsko

Datum: 24. 5. 2022

Václav Koller byl vůbec prvním klobouckým poslancem moravského zemského sněmu, jedním z pouhých tří klobouckých poslanců na tomto sněmu. Povídání o něm si můžete přečíst v novém čísle Valašska, vlastivědné revue (květen 2022/1, č.48, s. 21-22). A také tu najdete povídání o Malučkém princi (s.53-54).

valcik

80 let od atentátu na Heydricha

Datum: 11. 5. 2022

80. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha jsme si ve Valašských Kloboukách připomněli mj. přednáškami určenými mladé generaci. V úterý 10. 5. 2022 v Kině Svět vyslechli žáci 8. a 9. ročníku základní školy a potom také studenti gymnázia povídání Vlastislava Janíka.

zvuk 2022

Čtěte: ZVUK

Datum: 8. 5. 2022

Dvojčíslo jaro/léto 2022 ZVUKu Zlínského kraje přináší i povídání Petra Odehnala o vídeňské etapě tvorby architekta Huberta Gessnera. Ten se zde zásadním způsobem podílel na masivní výstavbě sociálních bytů, jež patří k milníkům světové architektury: Klobučan Hubert Gessner a rudá Vídeň (s.107-111).

Přednáška o architektu Hubertu Gessnerovi

Datum: 4. 4. 2022

Dvouhodinová komentovaná prohlídka a přednáška o architektu Hubertu Gessnerovi, valašskoklobouckém rodákovi, pro studenty Gymnázia Valašské Klobouky se uskutečnila v pátek 25. 3. 2022, a to jako součást vzdělávacího projektu v rámci výuky výtvarné výchovy.

Přednášky o Ladislavu Mňačkovi

Datum: 4. 4. 2022

Dvouhodinové přednášky o spisovateli Ladislavu Mňačkovi, valašskoklobouckém rodákovi, pro maturanty Gymnázia Valašské Klobouky (4.A a 4.B) se uskutečnily 5. a 6. 4. 2022.

mp g

Valaština a Malučký princ

Datum: 4. 4. 2022

Povídání o dialektu, valaštině, literatuře v dialektu a autorské čtení z knihy Malučký princ pro studenty Gymnázia Valašské Klobouky (dvakrát - pro 1.B a 4.B) se uskutečnily 22. března 2022.

Zobrazeno 1-30 ze 41

Muzeum

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
déšť 29 °C 17 °C
sobota 22. 6. déšť 24/15 °C
neděle 23. 6. oblačno 24/14 °C
pondělí 24. 6. jasno 22/12 °C

Kontakt

Městské muzeum
Masarykovo náměstí 276
766 01 Valašské Klobouky
telefon: +420 577 320 095
Email: muzeum@kvs-vk.cz

Provozovatel
Kulturní a vzdělávací středisko
Masarykovo nám. 942
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 49156721
Odpovědná osoba:
Ing. Magdalena Raková, statutární zástupce ředitele
telefon: +420 577 320 609
e-mail: klobucan@kvs-vk.cz

pecetidlo

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kříž u kostela

Partneři

kudy z nudy