Městské muzeum Valašské Klobouky
Městské muzeum Městské muzeum Valašské Klobouky

Odborná činnost

Zobrazeno 1-30 ze 37
Za M 27

Čtěte: Židé a Morava XXVII

Datum: 11. 1. 2024

Židé a Morava XXVII je kniha statí z 27. ročníku odborné konference, která se konala v Kroměříži 9. 11. 2022. Mezi 14 příspěvky naleznete i studii dr. Petra Odehnala "Šest poznámek k vývoji židovské komunity na Valašskokloboucku" (s. 137-154). Sborník vydalo Muzeum Kroměřížska v závěru roku 2023.

mobili

Lipina a první světová válka (očima kronikáře Františka Lintnera)

Datum: 16. 11. 2023

V sekci Muzeum - Muzejní sbírky a fondy - Knihovna přibyl článek, připravený Petrem Odehnalem a Sandrou Novotnou Kollerovou, otištěný jako zvláštní příloha Valašskoklobouckého zpravodaje, čísla březen 2009.

MP

11. 10. a 18. 10.: Valaština a Malučký princ

Datum: 11. 10. 2023

Povídání o dialektu, valaštině, literatuře v dialektu a autorské čtení z knihy Malučký princ pro studenty čtvrtého ročníku Gymnázia Valašské Klobouky se uskutečnila 11. a 18. října 2023.

Val

Vědecká konference "Valašsko - historie a kultura III. Duchovní život"

Datum: 8. 10. 2023

Ve dnech 4.-6. 10. 2023 se v Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm konala již 3. konference věnovaná historii a kultuře Valašska. Dr. P.Odehnal se zúčastnil s příspěvkem zaměřeným na roli inteligence ve formování společenského života okresního města na východní Moravě ve 2./2 19. století.

berni

Čtěte: Acta musealia

Datum: 27. 6. 2023

Nové číslo časopisu "Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea regionu Valašsko, Vsetín" přináší mimo jiné obsáhlou studii Petra Odehnala o berním úřadu ve Valašských Kloboukách v letech 1850-1918 (s. 98-137). Jedním z dlouholetých berních správců byl i Bohumír Heblein.

zvuk22

Čtěte: ZVUK

Datum: 2. 1. 2023

Aktuální dvojčíslo podzim-zima ZVUKu Zlínského kraje, časopisu pro kulturu a společenské dění, přináší mimo jiné reflexi Svatavy Navrátilové knížky Malučký princ (s. 114-115).

val49

Čtěte: Valašsko

Datum: 2. 1. 2023

49. číslo časopisu Valašsko přináší mimo jiné anotaci publikace "Židovská komunita na Valašskokloboucku" (s. 51-52).

svetl

Přednáška o Světlaně pro studenty valašskoklobouckého gymnázia

Datum: 18. 11. 2022

Ve středu 16. 11. 2022 pronesl dr. Petr Odehnal v sále místního kina přednášku o Světlaně a třetím odboji určenou studentům 1. a 2. ročníku Gymnázia Valašské Klobouky, a to v rámci projektu Příběhy bezpráví.

z a m

9. 11. konference Židé a Morava (Kroměříž)

Datum: 10. 11. 2022

Dne 9. 11. 2022 se dr. Petr Odehnal zúčastnil konference Židé a Morava, kde přednesl příspěvek "Vývoj židovské komunity na Valašskokloboucku". Po monografické publikaci, výstavě, přednáškách pro místní veřejnost atd. to byl další důležitý výstup odborného zájmu o toto dosud zcela opomíjené téma.

brtmnn

25. 8. Komentovaná prohlídka: dům Josefa Bratmanna

Datum: 21. 8. 2022

Ve čtvrtek 25. 8. se bude konat komentovaná prohlídka vůbec první secesní stavby na území České republika - domu Josefa Bratmanna. Průvodcem historií této významné pamětihodnosti bude dr. Petr Odehnal.

hrbitov1

Už jste se prošli klobouckým hřbitovem po významných hrobech?

Datum: 20. 8. 2022

Od července 2022 si můžete projít valašskokloboucký hřbitov podle informační tabule s popisem a vyznačením významných hrobů: klobouckých osobností - umělců či starostů -, ale také hrobů válečných.

cmkaple

18. 8. Komentovaná prohlídka: cyrilometodějská kaple

Datum: 13. 8. 2022

Ve čtvrtek 18. 8. se bude konat komentovaná prohlídka potečské kaple svatých Cyrila a Metoděje. Průvodcem historií této významné pamětihodnosti bude dr. Petr Odehnal.

Pivec

19. 8. Komentovaná prohlídka: kloboucké dřevěnice

Datum: 13. 8. 2022

V pátek 19. 8. se koná komentovaná prohlídka dvou klobouckých dřevěnic, a to čísel popisných 7 (Pivečkova) a 11 (Kosenka), program bude zpestřen řemeslnou ukázkou - papučářskou dílnou rodiny Kolínkovy. Průvodcem historií bude dr. Petr Odehnal.

brtmnn

11. 8. Komentovaná prohlídka: dům Josefa Bratmanna

Datum: 8. 8. 2022

Ve čtvrtek 11. 8. se bude konat komentovaná prohlídka vůbec první secesní stavby na území České republika - domu Josefa Bratmanna. Průvodcem historií této významné pamětihodnosti bude dr. Petr Odehnal.

kosen

12. 8. Komentovaná prohlídka: kloboucké dřevěnice

Datum: 8. 8. 2022

V pátek 12. 8. se koná komentovaná prohlídka dvou klobouckých dřevěnic, a to čísel popisných 7 (Pivečkova) a 11 (Kosenka), program bude zpestřen řemeslnou ukázkou provedenou Martinem Filou. Průvodcem historií bude dr. Petr Odehnal.

cm kaple

21. 7. Komentovaná prohlídka: cyrilometodějská kaple

Datum: 25. 7. 2022

Ve čtvrtek 21. 7. se konala komentovaná prohlídka potečské kaple svatých Cyrila a Metoděje. Průvodcem historií této významné pamětihodnosti byl dr. Petr Odehnal.

cp 7

22. 7. Komentovaná prohlídka: kloboucké dřevěnice

Datum: 25. 7. 2022

V pátek 22. 7. se konala komentovaná prohlídka dvou klobouckých dřevěnic, a to čísel popisných 7 (Pivečkova) a 11 (Kosenka), program byl zpestřen řemeslnou ukázkou - řezbářem Martinem Cigánkem. Průvodcem historií byl dr. Petr Odehnal.

zide

Povídání o židovské komunitě na Valašskokloboucku

Datum: 25. 7. 2022

V roce 2022 se již podruhé slaví Světový den prarodičů a starých lidí, který připadl na 25. červenec. Petr Odehnal přednesl při této příležitosti v klobouckém domě s pečovatelskou službou v pondělí 25. 7. přednášku o židovské komunitě na Valašskokloboucku.

kufr

Přednáška o Josefu Valčíkovi

Datum: 8. 6. 2022

Dvouhodinová přednáška dr. Petra Odehnala o Josefu Valčíkovi, smolinském rodákovi, pro žáky 9. ročníku Základní školy Nedašov se uskutečnila v pondělí 13. 6. 2022.

Tomsa

Přednáška o lékaři Antonínu Tomsovi

Datum: 25. 5. 2022

Program výroční schůze Místní skupiny Českého červeného kříže Valašské Klobouky, konané 24. 5. 2022, obohatila přednáška dr. Petra Odehnala "Antonín Tomsa - první kloboucký MUDr.".

Koller

Čtěte: Valašsko

Datum: 24. 5. 2022

Václav Koller byl vůbec prvním klobouckým poslancem moravského zemského sněmu, jedním z pouhých tří klobouckých poslanců na tomto sněmu. Povídání o něm si můžete přečíst v novém čísle Valašska, vlastivědné revue (květen 2022/1, č.48, s. 21-22). A také tu najdete povídání o Malučkém princi (s.53-54).

valcik

80 let od atentátu na Heydricha

Datum: 11. 5. 2022

80. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha jsme si ve Valašských Kloboukách připomněli mj. přednáškami určenými mladé generaci. V úterý 10. 5. 2022 v Kině Svět vyslechli žáci 8. a 9. ročníku základní školy a potom také studenti gymnázia povídání Vlastislava Janíka.

zvuk 2022

Čtěte: ZVUK

Datum: 8. 5. 2022

Dvojčíslo jaro/léto 2022 ZVUKu Zlínského kraje přináší i povídání Petra Odehnala o vídeňské etapě tvorby architekta Huberta Gessnera. Ten se zde zásadním způsobem podílel na masivní výstavbě sociálních bytů, jež patří k milníkům světové architektury: Klobučan Hubert Gessner a rudá Vídeň (s.107-111).

Přednáška o architektu Hubertu Gessnerovi

Datum: 4. 4. 2022

Dvouhodinová komentovaná prohlídka a přednáška o architektu Hubertu Gessnerovi, valašskoklobouckém rodákovi, pro studenty Gymnázia Valašské Klobouky se uskutečnila v pátek 25. 3. 2022, a to jako součást vzdělávacího projektu v rámci výuky výtvarné výchovy.

Přednášky o Ladislavu Mňačkovi

Datum: 4. 4. 2022

Dvouhodinové přednášky o spisovateli Ladislavu Mňačkovi, valašskoklobouckém rodákovi, pro maturanty Gymnázia Valašské Klobouky (4.A a 4.B) se uskutečnily 5. a 6. 4. 2022.

mp g

Valaština a Malučký princ

Datum: 4. 4. 2022

Povídání o dialektu, valaštině, literatuře v dialektu a autorské čtení z knihy Malučký princ pro studenty Gymnázia Valašské Klobouky (dvakrát - pro 1.B a 4.B) se uskutečnily 22. března 2022.

zvuk 2021

Čtěte: ZVUK

Datum: 12. 12. 2021

ZVUK Zlínského kraje přináší v čísle podzim/zima 2021 pasáže z deníku Klobučana Karla Kovačíka, a to vzpomínky na léta 1888-1891 (s.46-51). V čísle naleznete také medailon vlachovického bednáře Josefa Fryzelky, který získal v roce 2014 titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje (s.19-21).

Vrla

Čtěte: Hrady mnou spatřené

Datum: 6. 10. 2021

K životního jubileu kolegy a kamaráda Radima Vrly byl vydán sborník Hrady mnou spatřené (eds. Jana Janišová, Dalibor Janiš a Jan Štětina, Brno 2021). Najdete v něm i studii P. Odehnala "Městečko, o jehož rozvoj jako by nikdo nestál. K otázce sídelního statusu a trhů městečka Slavičín" (s.211–220).

cerveny kriz

Čtěte: Klobucký zpravodaj

Datum: 6. 10. 2021

Zářijové číslo Klobuckého zpravodaje přineslo mimo jiné článek "K počátkům Červeného kříže v Kloboukách" (Klobucký zpravodaj, září 2021, s. 10–11), jeho autorem je Petr Odehnal.

acta

Čtěte: Acta musealia

Datum: 15. 7. 2021

Vyšla Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea regionu Valašsko, Vsetín, ročník 18, 2020/1-2. Na stranách 110-133 čtenář nalezne studii Petra Odehnala "C. k. notář ve Valašských Kloboucích. Notáři František Volf, Antonín Voříšek, František Březina, Josef Togner a Josef Vavrouch".

Zobrazeno 1-30 ze 37

Muzeum

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 11 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 21/11 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 21/11 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 17/14 °C

Kontakt

Městské muzeum
Masarykovo náměstí 276
766 01 Valašské Klobouky
telefon: +420 577 320 095
Email: muzeum@kvs-vk.cz

Provozovatel
Kulturní a vzdělávací středisko
Masarykovo nám. 942
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 49156721
Odpovědná osoba:
Ing. Magdalena Raková, statutární zástupce ředitele
telefon: +420 577 320 609
e-mail: klobucan@kvs-vk.cz

pecetidlo

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mirošovský kříž

Partneři

kudy z nudy