Městské muzeum Valašské Klobouky
Městské muzeum Městské muzeum Valašské Klobouky

Stará radnice

nemovitá kulturní památka č. 36089/7-2107

Radnice byla uprostřed rozlehlého náměstí postavena někdy v polovině 16. století, první písemná zmínka o ní je z roku 1567. Dnešní podobu dostala jednak pozdněbarokní přestavbou (1797–1798), jednak rekonstrukcí v roce 1943. O opravách radnice ze závěru 18. století, které měly podpořit snahu města o získání tzv. magistrátu, ve spisu městského písaře Johanesa Sušila čteme: „Rathaus starý přednější klobucký, který hrubě jsoucí nebyl, poněvadž v něm na vrchním placi nic víc, jenom jedna radní světnice a druhá pro písaře se vynacházela a jedna komora dřevěná pro drva, pak jedna světnice dřevěná při dveřích rathausních postavená a v prostřed střechy rathausnej věžka dřevěná, deskama obitá, a ta již velmi zešlá stála. V spodním placi maštal, arest s dřevěným a dost špatným tlem přikrytý a vážnica pod radní světnicú jedině sklepená byla. Slovem ten starý rathaus tak v špatným stavu se nacházel, že žádnému městskému domu podobný nebyl.“ Po popisu nevalného stavu radnice (v roce 1790 požádali Jan Bureš a Florián Fusek, zda mohou pod radnicí vystavět kvelby, přičemž se měli zavázat k vybudování světnice v patře radnice na vlastní náklady) přechází Sušil k jádru věci: „Na rathausi tehdy starém klobuckém pohodlnost žádná pro magistrát nebyla a příjmy obecné taky skrz vrchnostenské nepravé důkaze vyvrácené byly. […] Měšťani klobučtí ale vidúce, že oni svú jurisdikci na žádný jiný způsob obdržet nemůžou, jedině až jsoucí rathaus pro manipulírování svého magistrátu míti a obecné důchody nejméně již na 600 zl. ročně vykázat v stavě budou, tak se nejprv o první potřebu starali a v staré rathausi všechno, co nejsoucího bylo, zbořili a jej do nového stavu, tak jak se tenkráte vynachází, přivedli. Poněvadž Klobučani dokonale zkusili, že vrchnost ilešházká jich na všechen způsob umořiti, zničšiti a o jejich jurisdikci konečně připraviti chce, tehdy aby zasejc při skrz rathaus vyšetření nepadli, k rathauským starým zďám vpředu, kde věža stojí, ten celý kus, počnúce od druhých dveří rathausních na vrchu týž 2 světnice, jeden kvelb a vážnicu na spodku znovu zbudovali a vystavili. A ta jediná příčina renovírování rathausa tohoto byla, aby totiž město Klobúky k svému předešlému právu jurisdikcí přijít a takové zasejc obdržet mohlo.“ Klobučané financovali stavbu z dobrovolných darů. – Od počátku 60. let 20. století sídlí v budově městské muzeum.

Literatura: Odehnal, Petr: Z příběhů města Valašské Klobouky. Valašské Klobouky 2005, s. 57–59.

stará radnice

Počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
slabý déšť 19 °C 12 °C
pátek 26. 7. oblačno 22/9 °C
sobota 27. 7. jasno 26/12 °C
neděle 28. 7. jasno 29/14 °C

Kontakt

Městské muzeum
Masarykovo náměstí 276
766 01 Valašské Klobouky
telefon: +420 577 320 095
Email: muzeum@kvs-vk.cz

Provozovatel
Kulturní a vzdělávací středisko
Masarykovo nám. 942
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 49156721
Odpovědná osoba:
Ing. Magdalena Raková, statutární zástupce ředitele
telefon: +420 577 320 609
e-mail: klobucan@kvs-vk.cz

pecetidlo

 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kostel Povýšení svatého Kříže

Partneři

kudy z nudy